Продажба и сервиз на касови апарати

От 1998 г. "НАВИМЕКС" притежава лиценз, издаден от Държавната агенция по метрология и технически надзор за поддръжка на ЕЛЕКТРОННИ КАСОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ. Представител на "ЕЛТРЕЙД" ООД - СОФИЯ

1.   Въвеждане в експлоатация на фискално устройство.
2.   Изготвяне на документи и регистрация в НАП.
3.   Програмиране на данни, параметри, стоки  и услуги.
4.   Обучение на персонала.
5.   Сключване на гаранционен и след гаранционен сервизен договор.
6.   Промяна адрес на фирма и търговски обект.
7.   Смяна на собственост на фискално устройство.
8.   Смяна на фискална памет.
9.   Ремонт и профилактика на касови апарати и системи.
10.  Монтаж и инсталация на фискални системи и устройства.
11.  Свързване в система.
12.  Посещение на сервизен специалист на място при клиента.
13.  Консултации.
14.  Смяна модел на фискално устройство.
15.  Бракуване на Фискално устройство.